Tarihçe

Avrasya Üniversitesi  Maçka İmar, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfının girişimleri sonucu 25.11.2010 tarihinde TBMM’ce kabul edilen 6082 sayılı yasa ile Trabzon’da kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

Fen Edebiyat Fakültesi 2011-2012 Akademik Yılında Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümlerine öğrenci alımıyla eğitim-öğretime başlamıştır.

 

Türk Edebiyatı öğrenciler