Değerli Öğrenciler,

Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak, edebiyatın yalnız bireyi değil; bireyle beraber dünyayı da değiştireceğine inanıyoruz. Bunun için her şeyden önce öğrencilerimizi evrensel bir boyut içerisinde bilimsel yönden yetiştirme, geliştirme ve zenginleştirme çabası içindeyiz.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, kendi içinde önce iki ana bilim dalına ayrılır: Türk Dili ve Türk Edebiyatı. Bu ana bilim dalları da Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili; Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı bilim dallarını içermektedir.

Türk dünyası ile sürekli iletişim içerisinde olabilmek için, Türk şivelerinin her biri, dönemlik ders olarak disiplinli bir şekilde ele alınıp incelenmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, siz değerli öğrencilerimize, yeni ufuklar açmanın yanında yeni sentezler oluşturmada katkıda bulunacaktır. Bunun için gerek zorunlu dersler, gerekse seçmeli dersler diğer bölüm dersleriyle paralellik oluşturarak; çift ana dal ve yan dal imkânlarıyla başka programlara da özendirmeyi hedefliyoruz.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olanlar, uzmanlıkları dolayısıyla birçok alanda görev almaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel okullarda, dershanelerde Türkçe öğretmeni, Edebiyat öğretmeni olarak çalışmaları mümkün olduğu gibi, Türk dili ve edebiyatı uzmanlığına gerek duyulan basın-yayın, görsel medya, arşiv ve kütüphanecilik gibi alanlarda da çalışabilirler.

Bölümümüz öğrencileri 8. yarıyıldan itibaren pedagojik formasyon eğitimi için anlaşmalı Üniversitelere müracaat hakkına sahiptir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılının mezun durumundaki tüm öğrencileri pedagojik formasyon eğitimine başlamışlardır.

Mezunlarımıza lisansüstü öğrenim yollarını da açıyoruz, kendileri dilerlerse Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Yönetim Bilimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında öğrenimlerine devam edebilirler. Bu yüksek lisans sonucunda, mezunlarımız, çeşitli kurumların aradıkları nitelikli uzman kişiler hâline gelirler.

Erasmus Programı çerçevesinde yabancı ülkelerin seçkin üniversitelerine öğrenci gönderme, Üniversitemizin temel hedefleri arasındadır. İkili anlaşmalar sonucu, öğrenci değişimi yapılacak üniversiteler dönem başlarında belirlenecektir. Sosyal etkinlikler açısından seçkin konukları Üniversitemize davet ederek edebiyatın ustalarıyla öğrencilerimizi buluşturma, kaynaştırma çabası içerisindeyiz.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Bölüm Başkanı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK